Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közgyűlést tartottunk.

2017.04.29

pom.jpg

Szob Város Polgárőr Egyesület 2017.04.28.-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A határozatképesség megállapítását követően megválasztották a levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket.

Napirendi pontok voltak: a 2016. évi beszámoló, a 2017.évi feladatok és költségvetés, valamint egyéb az egyesület életével szorosan összefüggő témák megbeszélése. Utolsó momentumként a tagok befizették a 2017.-évi tagdíjat.

Külön kiemelésre kerültek azon tagtársaink, akikre bármikor számítani lehetett, úgymond a hátukon vitték az egyesületet.

Valamennyi jelentős városi rendezvényen ott voltak polgárőreink. Munkánkat a városi képviselő-testület, a polgármester asszony is méltatta testületi ülésen. Ezúton is köszönjük az önkormányzattól az elmúlt évben kapott támogatást. Továbbra is fent kívánjuk tartani ezt az alkotó, eredményes együttműködést.

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség jelentősen támogatta az egyesületet úgy anyagiakban, mint jogi háttért adva a megyei törvényszéken az egyesület okiratainak a polgárőr törvény szerinti elkészítésében és törvényessé tételéhez, a törvényes megfeleléshez.

A helyi önkormányzat és a PMPSZ jelentősen hozzájárult egyesületünk stabil működéséhez. Sikerült az egyesület adósságait is rendezni a NMH és PMPSZ felé. Immár rendelkezünk szolgálati helyiséggel, komplett számítógéppel és pontos nyilvántartásokkal. A PMPSZ-től nyert pályázati pénzeken ruházati anyagokat és felszerelési tárgyakat vásároltunk.

Az államháztartásról szóló törvény értelmében az állami költségvetésből származó anyagi eszközökkel az utolsó forintig szigorúan el kell számolni, amit egyesületünk megtett, hiányunk nem volt.

Ebben az évben is a fő hangsúly az önkormányzati rendezvények biztosítására és a rendőrséggel való együttműködésre helyezzük. Az egyesület gerincét alkotó DUPOLY MENTŐCSOPORT feladatai is szerves részét képezik az ez évi egyesületi munkánknak. Reméljük településünket elkerülik a katasztrófa helyzetek. Köszönet a mentőcsoport munkájáért.

Többen is értékes hozzászólásukkal, véleményük kinyilvánításával tették egésszé a közgyűlés munkáját.

A jelenlévők egybehangzóan elfogadták a 2016. évi beszámolót és a 2017. évi feladatokat, költségvetési tervezetet. Ezt követően zárásra került a közgyűlés.